Privacy verklaring van Astrid Guelen - de Wildt, Praktijk voor huidverbetering.


Hierbij informeer ik u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens;

Astrid Guelen-de Wildt praktijk voor huidverbetering
Rijksweg 248 6582 AB Heumen, 024-3586757
Eigenaar: Astrid Guelen-de Wildt
KVK nr: 09188915
BTW nr: NL164763983B01

Op de volgende manier ga ik met uw persoonsgegevens om;

Persoonsgegevens:

Deze gegevens verwerk ik zodat ik u goede diensten kan verlenen.
Soort gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres indien u dat toestaat

Bijzondere persoonsgegevens:

- Gezondheidsgegevens, bij sommige behandelingen is het noodzakelijk deze te weten, voor een verantwoorde behandeling.
- Gebruik van medicijnen
- Allergieën, belangrijk om te weten i.v.m. het gebruik van de juiste producten.
- Leefstijlgegevens, om een behandeling op maat te kunnen bieden.
- Verzameldoel, om de behandeling te kunnen afstemmen op de individuele klant, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor de behandelingen.

Grondslag voor de verwerking;

- In het belang voor de behandelingen.
- Om u te kunnen bellen of mailen i.v.m. de dienstverlening.
- Voor het versturen van de nieuwsbrief, ongeveer 4x per jaar, indien u dit hebt aangegeven.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden tot 1 jaar na de laatste behandeling bewaard, of niet langer dan noodzakelijk. U kunt mij vragen uw gegevens aan te passen, te wissen of in te zien. Ook kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens bewaar.
Gegevens delen met derden:

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies:

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Beveiliging:

Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. E-mailadressen worden beschermd door een wachtwoord. ICT-maatregelen door een virusscanner en firewall.

Nieuwsbrieven:

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u dat mondeling aangeven of via: guelenastrid@gmail.com

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Astrid Guelen-de Wildt